Algemene bestel- en leverinformatie Cascando

Levertijden

Bijna alle producten zijn op voorraad, snelle levering is daarmee gegarandeerd. De reguliere levertijd bedraagt 2 tot 4 weken. Indien een kortere levertijd gewenst is neemt u dan contact met ons op. Express levering binnen 24 uur graag altijd telefonisch met ons afstemmen.

Franco levering

Alle leveringen binnen Nederland worden franco huis verzonden. Zonder minimumorderbedrag en zonder minimum bestelgrootte.

Directe levering aan derden

Directe aanlevering bij (zakelijke) eindklanten is mogelijk. De kosten bedragen 20 Euro per zending.

Bemonstering

Aan bemonstering voor projecten verlenen wij graag onze medewerking. Monsters worden door ons gefactureerd en na onbeschadigde retourontvangst weer gecrediteerd.

Speciale uitvoeringen

Speciale uitvoeringen voor projecten bieden wij u op verzoek graag aan.

Betalingscondities

Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij een eerste bestelling vragen wij vooruitbetaling.

Garantie

De garantietermijn op onze producten bedraagt 2 jaar.

Reclamaties

Wij verzoeken u de goederen bij ontvangst goed te inspecteren op eventuele beschadigingen.

Reclamaties graag per omgaande, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, aan ons te melden.

Retournering

Retournering van goederen graag vooraf met ons afstemmen. U ontvangt van ons een retournummer.

Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om getoonde uitvoeringen, afmetingen, kleuren, materialen of prijzen tussentijds te wijzigen.

Algemene verkoopvoorwaarden

In aanvulling op de hierboven omschreven algemene bestel- en leverinformatie zijn op alle door ons uitgebrachte offertes, geaccepteerde orders en uitgevoerde leveringen onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09099116.

Versie: NL-19

Dealer

Het complementerende karakter van Cascando ontwerpen verder ontdekken? Gebruik onze dealer locator en vind de dealer bij jou in de buurt.

Vind Dealer

Contact

Voor meer informatie of vragen, neem contact met ons op. Wij helpen graag!

+31 (0)26 35 19 603